Gemeenteblad van Oudewater

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OudewaterGemeenteblad 2021, 175807Beschikkingen | afhandelingBesluit/beoordeling

Ons kenmerk:

2125710

 

Locatie:

gemeente Oudewater

(Aan de geografische kaart kunnen geen rechten worden ontleend.)

 

Omschrijving van het aangevraagde/gemelde:

het ophangen van een spandoek voor het collecteren voor het MS Fonds vanaf 28 juni 2021 tot en met 3 juli 2021

 

Aanvraag/melding ontvangen op:

26-05-2021

 

Genomen besluit/beoordeling op aanvraag/melding:

Verleend

 

Besluit/beoordeling verzonden op:

01-06-2021

 

Meer informatie:

U kunt informatie over deze aanvraag/melding krijgen bij het team 'Vergunningen, Toezicht en Handhaving' van de gemeente.

De gemeente is bereikbaar op telefoonnummer 14 0348.

 

Bezwaar- en beroep:

- tegen een besluit kunt u bezwaar maken of beroep aantekenen;

- een melding is niet bevattelijk voor zienswijzen, bezwaar of beroep.

De mogelijkheden die in deze situatie van toepassing zijn, staan beschreven in de tekst van het besluit/de beoordeling.

Het besluit (inclusief eventuele bijlagen) kunt u bij de gemeente inzien.