Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 175624Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Stoutenburgerweg 15A Terschuur, plaatsen van zonnepanelen

 

Zaaknummer 2021W1035

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.