Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 175619Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Van Riebeeckstraat 1 Barneveld, verbouwen van de woning

 

Zaaknummer 2021W1008

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.