Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 175616Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Tesselschadestraat 21A Barneveld, toestaan woongebruik

 

Zaaknummer 2021W1106

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.