Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 175608Beschikkingen | afhandelingGeweigerde omgevingsvergunning reguliere procedure, Postweg 44 De Glind, afwijken van bestemmingsplan inz. incidenteel breken van puin

 

Datum verzending 31-5-2021

Zaaknummer 2021W0693

Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van het besluit, bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet u gemotiveerd aangeven waarom u het niet eens bent met het besluit.

Uw bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal.