Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 17528Beschikkingen | afhandelingGemeente Medemblik, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Hogelandje 3, Andijk week 3

Bij de volgende aanvraag is de beslistermijn verlengd met maximaal zes weken:

uitbreiden van de schuur en realiseren van een Bed & Breakfast

 

met verzenddatum 14-01-2021

 

Uiterlijk op 01-03-2021 wordt een beslissing op de aanvraag genomen.