Gemeenteblad van Waalre

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreGemeenteblad 2021, 175205Beschikkingen | afhandelingIntrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Hooghbeemd 8 te Waalre

Algemene informatie

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 26 mei 2021 de volgende aanvraag omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure voor het plaatsen van dakramen is ingetrokken.

Ons kenmerk: 176597

Locatie(s)

Hooghbeemd 8

Inzage

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.