Gemeenteblad van Harderwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarderwijkGemeenteblad 2021, 174422Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, strijdig gebruik opstallen t.b.v. caravanstalling Zuiderzeestraatweg 90, 3849AJ Hierden

Op 1 juni 2021 is een aanvraag ontvangen voor strijdig gebruik opstallen voor caravanstalling op locatie Zuiderzeestraatweg 90, 3849AJ Hierden. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000436. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website www.harderwijk.nl of telefoonnummer 0341-411911.