Gemeenteblad van Peel en Maas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Peel en MaasGemeenteblad 2021, 17372Beschikkingen | afhandelingverleende omgevingsvergunning Witdonk 21 en 23 Meijel

De gemeente Peel en Maas heeft op 20 januari 2021 een besluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van twee prefab stations op locatie Witdonk 21 en 23 Meijel. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 18942270953. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels bestemmingsplan

  • Inrit/Uitweg

Het plan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IDN-nummer van het vastgestelde bestemmingsplan is: NL.IMRO.1894.OMG0126-VG01

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 21 januari 2021 gedurende 6 weken ter inzage in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u in beroep gaan. In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We nemen dan samen met u het besluit door.

Als we er niet uitkomen, kunt u een gemotiveerd en ondertekend beroepschrift indienen bij de rechtbank in Roermond, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. De termijn voor het indienen van een beroepschrift start op21 januari 2021 en bedraagt 6 weken. Zorg ervoor dat u het beroepschrift binnen de beroepstermijn indient.

Ook bestaat de mogelijkheid om een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het indienen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij de rechtbank Roermond via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de hiervoor genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met de medewerkers Front-Office van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. E-mailadres: info@peelenmaas.nl of telefoonnummer: 077-306 66 66.