Gemeenteblad van Waalre

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreGemeenteblad 2021, 173545Overige overheidsinformatieMededeling ontvangst melding Activiteitenbesluit Milieubeheer, Burgemeester Mollaan 1a te Waalre

Algemene informatie

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op 06-10-2020 een melding hebben ontvangen van Tankstation BP de Voldijn. Het betreft het wijzigen van het bedrijf door het staken van de verkoop van LPG en het verwijderen van de LPG tank.

Ons kenmerk: 105494

Locatie(s)

Burgemeester Mollaan 1a

Inzage

De melding ligt tot 6 weken na publicatie in het elektronische gemeenteblad ter inzage in Het Huis van Waalre, Koningin Julianalaan 19 te Waalre. U kunt een afspraak maken via tel.: 040 – 2282500 om deze te bekijken. Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.