Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Deken van Pelthof 1 t/m 11, 16 t/m 19, 39 t/m 40, 43 t/m 50, 101 t/m 111, 116 t/m 119, 139 t/m 150, 206 t/m 210, 239, 240, 307 t/m 310 te Asten

De wettelijke beslistermijn van de volgende aanvraag omgevingsvergunning is met 6 weken verlengd op genoemde datum:

 

Deken van Pelthof 1 t/m 11, 16 t/m 19, 39 t/m 40, 43 t/m 50, 101 t/m 111, 116 t/m 119, 139 t/m 150, 206 t/m 210, 239, 240, 307 t/m 310 te Asten

het vervangen van kozijnen van diverse woningen 09-06-2021

Naar boven