Gemeenteblad van Leiderdorp

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeiderdorpGemeenteblad 2021, 173405Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning voor het Geluidschermen HSL nabij Hoogmade, [LDD00B05544]Straatnaam Leiderdorp B 5544, LDPZ2021-000209.

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Leiderdorp maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Locatie: [LDD00B05544]Straatnaam Leiderdorp B 5544

Zaaknummer: LDPZ2021-000209

Datum ontvangst aanvraag: 31-05-2021 00:00

Omschrijving: Geluidschermen HSL nabij Hoogmade

Procedure: regulier