Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 173204Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Molenhoeve 15, 5388 TT te Nistelrode

Datum ontvangst: 01-06-2021

 

Het verbouwen en uitbreiden van een champignonkwekerij ( wijziging op eerder verleende vergunning)

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 9 juni 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze