Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 172409Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, Lunterseweg naast nr. 86A Barneveld, kappen van tien bomen, aanleggen van een uitweg, dempen van de sloot

 

Zaaknummer 2021W1425

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.