Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 172250Beschikkingen | aanvraagGeaccepteerde sloopmelding voor het Zuidspierdijkerweg 57 ( sloopmelding ) op het perceel Zuid-Spierdijkerweg 57, 1641LC Spierdijk

Op 27 mei 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een sloopmelding voor het slopen van de bestaande opstallen ophet perceel Zuid-Spierdijkerweg 57, 1641LC Spierdijk. De melding is geaccepteerd op 31 mei 2021 onder zaaknummer 2021-000319.

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen.