Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 172248Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Beekweide kavel 2 Barneveld, bouwen van een woning

 

Zaaknummer 2021W0892

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.