Gemeenteblad van Lingewaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LingewaardGemeenteblad 2021, 171789Beschikkingen | aanvraagGemeente Lingewaard – aanvraag omgevingsvergunning - nieuwbouw woonhuis met inrit - Hogeveld Kad. sect. E nr. 1338, Gendt

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere procedure van toepassing is.

Er is nog geen besluit genomen op de aanvraag; het genomen besluit wordt te zijner tijd bekendgemaakt. Daarmee heeft de publicatie van deze aanvragen een informatief karakter.

Indien u vragen heeft hierover kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).

De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

 

Zaakid

Datum indiening

Omschrijving

Adres

ODRA21AB1014

21-05-2021

nieuwbouw woonhuis met inrit

Hogeveld Kad. sect. E nr. 1338 te Gendt