Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2021, 171624Beschikkingen | aanvraagGemeente Zeewolde, aanvraag omgevingsvergunning, Pluvierenweg ongenummerd, het bouwen van een recreatiewoning

Wij hebben op 28 mei 2021 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een recreatiewoning, activiteit *1 op de locatie Pluvierenweg ongenummerd. De aanvraag heeft dossiernummer 21Z0000867.

 

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 9 juni 2021 gedurende 2 weken ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden. In verband met de Corona maatregelen verzoeken wij u, om voor uw bezoek aan het gemeentehuis, de website te raadplegen. Als de omgevingsvergunning op deze aanvraag wordt verleend kunt u eventueel bezwaar indienen.

 

* Activiteit 1=bouwen, 2= uitvoeren werk, 3=afwijken bestemmingsplan, 4=brandveilig gebruiken, 5=milieu inrichting oprichten of veranderen, 6=slopen, 7=kappen, 8=opslaan roerende zaken, 9 = uitweg maken