Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 171409Beschikkingen | afhandelingGemeente Medemblik, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Oude Haven 42, Medemblik week 22

Bij de volgende aanvraag is de beslistermijn verlengd met maximaal zes weken:

uitbreiden van de woning

 

met verzenddatum 20-05-2021

 

Uiterlijk op 07-07-2021 wordt een beslissing op de aanvraag genomen.