Gemeenteblad van Goeree-Overflakkee

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Goeree-OverflakkeeGemeenteblad 2021, 171377Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Voorstraat 33 te Middelharnis

De gemeente heeft op 31 mei 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z/21/180010 / W2021-0068 voor een omgevingsvergunning betreffende het verbouwen van de woning op locatie Voorstraat 33 te Middelharnis. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

  • Het slopen van een bouwwerk

  • Monument

Inzage

De stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis.

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 1 juni 2021 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 0187.