Gemeenteblad van Leeuwarden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwardenGemeenteblad 2021, 171356Beschikkingen | afhandelingDefinitief besluit verleende omgevingsvergunning De Groene Ster Leeuwarden, (11041225) Welcome to The Village 2021.

 

Inzage : De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u inzien vanaf 3 juni 2021 voor een periode van 6 weken: in het Gemeentehuis, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur en donderdag tot 19.30 uur) / (Vanwege de situatie rondom corona kan dit alleen op afspraak. Neem hiervoor contact op met ons callcenter via telefoonnummer 14058. Het dragen van een mondkapje is in het gemeentehuis verplicht).

Belanghebbenden die zich niet met bovenstaand besluit kunnen verenigen, kunnen rechtstreeks beroep instellen bij de bestuursrechter. Een belanghebbende is iemand van wie de belangen direct betrokken zijn bij het besluit. Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht gedurende de termijn waarin het ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegen. Kijk voor meer informatie over beroepschrift indienen op www.leeuwarden.nl/beroepschrift.