Gemeenteblad van Oldenzaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OldenzaalGemeenteblad 2021, 17130Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst sloopmelding Enschedesestraat 29 in Oldenzaal

Op 11 januari 2021 heeft de gemeente een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op locatie Enschedesestraat 29 in Oldenzaal. De melding is geregistreerd onder zaaknummer 1049-2021. De melding betreft:

  • het verwijderen van asbesthoudende materialen.

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen.

Voor meer informatie over bouwgerelateerde zaken (Wabo, milieu en sloop) kunt u contact opnemen via bouwloket@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11. Voor meer informatie over zaken als APV, drank- en horeca en verkeersbesluiten kunt u contact opnemen via info@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11.