Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 171103Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Floraliastraat 8, 5384 GP te Heesch

Datum ontvangst: 28-05-2021

 

Het vernieuwen van het dak

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 9 juni 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze