Aanvraag omgevingsvergunning transformeren winkel en woning naar 2 woningen Hobeinstraat 1

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

voor het transformeren van een winkel en woning naar 2 woningen inclusief uitbreiden d.m.v. een dak aanbouw op het adres Hobeinstraat 1 in Vlissingen.

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

Naar boven