Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2021, 171027Beschikkingen | afhandelingGeluidsontheffing

Burgemeester en wethouders verleenden o.g.v. de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Moerdijk een geluidsontheffing voor werkzaamheden aan het spoor tussen Zevenbergen en Zevenbergschen Hoek en groot onderhoud aan de spoorwegovergangen van De Langeweg en de Hazeldonkse Zandweg in Zevenbergen. Deze werkzaamheden worden van 23 juli tot en met 9 augustus 2021, 24 uur per dag uitgevoerd.

(datum verzending 20 mei 2021)

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. U kunt ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.