Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 170887Beschikkingen | afhandelingGemeente Medemblik, Verleende evenementenvergunning, Vooroever, Medemblik, week 22

Verleende vergunningen/ontheffingen(met verzenddatum): 

 

Allianz Regatta

woensdag 2 t/m zondag 13 juni

 

verzenddatum:27-05-2021

 

Bent u het niet eens met dit besluit?

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van een besluit een bezwaarschrift indienen bij (meestal) het college van burgemeester en wethouders (tenzij bij het betreffende besluit iets anders staat vermeld).

In de wetgeving worden eisen gesteld aan het indienen van een bezwaarschrift.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Medemblik: www.medemblik.nl/bezwaar.