Gemeenteblad van Oldenzaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OldenzaalGemeenteblad 2021, 17039Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst sloopmelding Mettelaan 1 in Oldenzaal

Op 6 januari 2021 heeft de gemeente een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op locatie Mettelaan 1 in Oldenzaal. De melding is geregistreerd onder zaaknummer 566-2021. De melding betreft:

  • het saneren van een asbesthoudend plafond.

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen.

Voor meer informatie over bouwgerelateerde zaken (Wabo, milieu en sloop) kunt u contact opnemen via bouwloket@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11. Voor meer informatie over zaken als APV, drank- en horeca en verkeersbesluiten kunt u contact opnemen via info@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11.