Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2021, 17002Beschikkingen | afhandelingMeldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

 

  • 1.

    Spoordreef 2, Zevenbergschen Hoek

  • 2.

    Middenweg ongenummerd, Moerdijk

  • 3.

    Huizersdijk 11, Zevenbergen