Bouwen van woning op kavel 87 Claverveld, Kadastraal perceelnummer 1425 sectie S

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het bouwen van een woning op kavel 87 Claverveld op het adres Kadastraal perceelnummer 1425 sectie S in Vlissingen (25-05-2021).

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

 

Naar boven