Aanpassen van dakranden en plaatsen van kozijnen Hunzestraat 25

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het aanpassen van de dakranden en het plaatsen van kozijnen op het adres Hunzestraat 25 in Oost-Souburg (26-05-2021).

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

 

Naar boven