Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2021, 169113Beschikkingen | aanvraagAkkerwinde 71-72-73 INGEDIENDE AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen

 

Akkerwinde 71-72-73, bouwen van drie erkers

Ingediend 27 mei 2021

 

De ingekomen aanvraag ligt niet ter inzage. Voor meer informatie over de ingekomen aanvraag kunt u contact opnemen met de gemeente Hoorn, bereikbaar onder telefoonnummer 0229 252200.