Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Dalkruid 6 te Asten

De wettelijke beslistermijn van de volgende aanvraag omgevingsvergunning is met 6 weken verlengd op genoemde datum:

 

Dalkruid 6 te Asten

het aanpassen van de woning (kozijn) 04-06-2021

Naar boven