Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 16898Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Venhofstraat 22, 5384 SZ te Heesch

Datum ontvangst: 14-01-2021

 

Het realiseren van een extra woning in een monumentale boerderij en handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 20 januari 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze