Gemeenteblad van Goeree-Overflakkee

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Goeree-OverflakkeeGemeenteblad 2021, 168707Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Peuterdijk 35 a t/m 35 f te Herkingen

De gemeente heeft op 27 mei 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z/21/182000 / W2021-0298 voor een omgevingsvergunning betreffende het vervangen van 5 garages op locatie Peuterdijk 35 a t/m 35 f te Herkingen. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Inzage

De stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis.

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 28 mei 2021 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 0187.