Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2021, 168398Overige overheidsinformatiegemeente Brummen - online Forum Samenleving op donderdag 10 juni 2021

Agenda voor de forumvergadering

op: donderdag 10 juni 2021

aanvang: 20.00 uur

plaats: MS Teams, digitaal.

Agendapunten 1 t/m 5 zijn gezamenlijk met het Forum Ruimte

Agendapunten

1. Opening

2. Vaststelling agenda en mededelingen

3. Algemeen spreekrecht voor inwoners over onderwerpen die niet op de agenda staan

4. Vragenronde

5. Lijst ingekomen en te verzenden stukken

Raadsvoorstellen

6. Woonzorgvisie

7. Jaarstukken 2020 en concept Begroting GR VNOG

8. GR Regio Stedendriehoek

9. Vaststelling subsidieplafond tijdelijke subsidieregeling kunst en culturele organisaties/ buurt- en dorpshuizen

10. Concept-begroting 2022 PlusOV

11. Sluiting