Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2021, 168376Overige overheidsinformatiegemeente Brummen - online Forum Ruimte op donderdag 10 juni 2021

Online Forum Ruimte op donderdag 10 juni 2021

aanvang: 20.00 uur

plaats : MS Teams, digitaal.

Agendapunten 1 t/m 5 zijn gezamenlijk met het Forum Samenleving

Agendapunten

1. Opening

2. Vaststelling agenda en mededelingen

3. Algemeen spreekrecht voor inwoners over onderwerpen die niet op de agenda staan

4. Vragenronde

5. Lijst ingekomen en te verzenden stukken

Raadsvoorstellen

6. Coördinatieregeling Lendeweg 8b Hall

7. Parapluplan patiowoningen Lombok

8. Actualisatie bebouwde komgrenzen en onttrekking van gedeeltes van wegen aan de openbaarheid

9. Verklaring van geen bedenkingen Natuurontwikkeling Cortenoever

10. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Breestraat 3 te Empe

11. Bestemmingsplan Wilhelminapark – Palisiumpark

12. Grenscorrectie Laag Soeren

13. Sluiting