Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2021, 168346Overige overheidsinformatiegemeente Brummen - online Forum Perspectiefnota op donderdag 3 juni 2021

Agenda voor de forumvergadering

op: donderdag 3 juni 2021

aanvang: 20.00 uur

plaats: MS Teams, digitaal

Agendapunten

1. Opening

2. Vaststelling agenda en mededelingen

3. Jaarstukken 2020

4. Eerste Bestuursrapportage

5. Perspectiefnota 2022-2025

6. Risico inventarisatie weerstandsvermogen

7. Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2021

8. Sluiting