Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 168220Beschikkingen | afhandelingAlgemene Plaatselijke Verordening (APV), Kampvuurontheffing, Kampeerboerderij ’t Zand, Zandkant 7, 5473 TA in Heeswijk-Dinther 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25-5-2021 besloten een kampvuur ontheffing te verlenen aan Kampeerboerderij ’t Zand, Zandkant 7, 5473 TA in Heeswijk-Dinther op Zandkant 7 in Heeswijk-Dinther van 1-1-2021 tot en met 31-12-2021.

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.