Gemeenteblad van Goirle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GoirleGemeenteblad 2021, 168075Beschikkingen | afhandelingPublicatie verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Goirle heeft besloten de omgevingsvergunning te verlenen voor de navolgende locatie en project:

 

Gilzerbaan 4 te Riel, het realiseren van een zonnepark op agrarische gronden met erfafscheiding, een vleermuizenkelder, een uitkijkpunt en picknickplaats met informatiebord

 

Het voornoemde besluit is op 31 mei 2021 verzonden aan de aanvrager

 

Beroepsclausule (Crisis- en herstelwet)

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht beroep instellen tegen het voorliggend besluit. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes (6) weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt. Een beroepschrift dient te worden ingediend bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.