Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 166886Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, voor het aanleggen dam en duiker met in- en uitrit op het perceel Zuid-Spierdijkerweg 82A, 1641LE Spierdijk

Op 21 mei 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunningvoor het aanleggen dam en duiker met in- en uitrit op het perceel Zuid-Spierdijkerweg 82A, 1641LE Spierdijk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000281. De aanvraag betreft:

  • bouwen van een bouwwerk

  • aanleggen van een inrit/uitweg

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.