Gemeenteblad van Waalre

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreGemeenteblad 2021, 166102Beschikkingen | aanvraagIntrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Vlasrootlaan 32 te Waalre

Algemene informatie

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 26 mei 2021 de volgende aanvraag omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure voor het aanleggen van een inrit en een tijdelijke uitweg ten behoeve van nieuwbouw is ingetrokken.

Ons kenmerk: 186134

Locatie(s)

Vlasrootlaan 32

Inzage

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.