Kennisgeving besluit op de aanvraag omgevingsvergunning, Remigiusplein 8 te Duiven

De gemeente heeft op 21 mei 2021 een besluit genomen op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van vijf parasols met zaaknummer Z/21/079680 / 21SZ0676 op locatie Remigiusplein 8 te Duiven. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Het (ver)bouwen van een Bouwwerk

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn op afspraak in te zien op het gemeentehuis.

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan omgevingszaken gemeente Duiven, postbus 6,6920 AA te Duiven. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 27 mei 2021 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via omgevingsvergunning@1stroom.nl of telefoonnummer 088-695 3000.

Naar boven