Gemeenteblad van Albrandswaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlbrandswaardGemeenteblad 2021, 165002Beschikkingen | afhandelingOmgevingsvergunning A210311544 reguliere procedure verleend, Rhoon Ferro 16

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken bekend de volgende omgevingsvergunning te hebben verleend:

Ferro 16 3162 ZE Rhoon (A210311544), voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (verz. 18-05-2021);

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. Een afspraak kunt u maken via de gemeentelijke website. Type in de zoekbalk ‘bouwplannen en bouwtekeningen, inzage’, keuzeformulier ‘Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen’.

Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze besluiten de alinea over bezwaar indienen elders op deze pagina.