Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 164883Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Beatrixpark nabij Prinses Irenestraat 19 1077WT Amsterdam

Adres: Beatrixpark nabij Prinses Irenestraat 19 1077WT Amsterdam

Omschrijving: vervangen van een brug, met brugcode BRUG0496

Datum ontvangst: 13-04-2021

Zaaknummer: Z2021-Z002391

OLO nummer: 5960867

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen of bezwaar maken.

Bij een reguliere procedure kan een belanghebbende binnen 6 weken na de eerstvolgende dag van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager bezwaar indienen. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend nadat het ontwerpbesluit is gepubliceerd.

Indien u nog vragen hebt, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.