Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2021, 164244Beschikkingen | afhandelingPlattedijk 37 A te Lemmer: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning realiseren van een vrijstaande woning met aangebouwde garage (OV 20200421)

Op 19 mei 2021 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 30 juni 2021. De aanvraag betreft het realiseren van een vrijstaande woning met aangebouwde garage.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).