Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2021, 164237Beschikkingen | afhandelingSeel 31 te Terherne: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning uitbreiden van de woning met een woonlaag (OV 20210261)

Op 25 mei 2021 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 7 juli 2021. De aanvraag betreft het uitbreiden van de woning met een woonlaag.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).