Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 16405Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning 't Dorp 13b, 5384 MA te Heesch

Datum ontvangst: 13-01-2021

 

Het plaatsen van een dakopbouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 20 januari 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze