Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 16399Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Vezelstraat 12, 5388 RX te Nistelrode

Datum ontvangst: 13-01-2021

 

Het plaatsen van een dakkapel

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 20 januari 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze