Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2021, 163834Beschikkingen | aanvraagWâldwei 20 te Elahuizen: aanvraag vergunning tijdelijk plaatsten van een mobile-unit op het erf ivm verbouwing van woning. (OV 20210393)

Op 16-mei-2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het tijdelijk plaatsten van een mobile-unit op het erf ivm verbouwing van woning..

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.