Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2021, 163825Beschikkingen | aanvraagStrjitwei 10 te Tjerkgaast: aanvraag vergunning voortzetten voor onbepaalde tijd van de tijdelijke installatie voor de opwerking van Hummuszuren met b

Op 18-mei-2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het voortzetten voor onbepaalde tijd van de tijdelijke installatie voor de opwerking van Hummuszuren met behulp van Membraanfitratie.

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.